Informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za jednotlivé roky:

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Aktuálny výpis z Obchodného registra

Aktuálny stav na burze cenných papierov