Nákup a predaj

Nákup a predaj rastlinných a potravinárskych komodít

Služby

Skladovanie, čistenie a ošetrovanie rastlinných a potravinárskych komodít

Preprava materiálov

Vnútroštátna cestná nákladná doprava spojená s rozvozom obilnín kŕmnych zmesí

Výroba

Výroba a následný predaj kŕmnych zmesí a zmesí obilných šrotov

Prenájom priestorov

Prenájom kancelárskych a poľnohospodárskych priestorov

Laboratórna činnosť

Servisná analytická – laboratórna činnosť na zákazku

rok vzniku spoločnosti
maximálna skladovacia kapacita v tonách
množstvo ton vyrobených kŕmnych zmesí od začiatku fungovania
množstvo uskladnených ton obilnín od začiatku fungovania

Často kladené otázky

  1. Predajňa hospodárskych potrieb – Bardejovská 44, 080 01 Prešov
  2. Predajňa Nákupný sklad Sabinov – Ulica Hollého 295, 083 01 Sabinov

Trvanlivosť kŕmnych zmesí je od 4 do 8 týždňov a je vyznačená na etikete výrobku.

  • Kŕmne zmesi sú predávané v 10, 20 a 40 kg baleniach.
  • Obilné šroty sú predávané v 40 kg baleniach.
  • Zrno je predávané v 50 kg baleniach.