História

1. 5. 1992 - Súčasnosť

Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.

Spoločnosť zapísaná do obchodného registra dňa 1. 5. 1992 a v tejto forme funguje dodnes.

23. 4. 1992

Podnik je zakladateľom zrušený

V tejto forme trval do 23. 4. 1992 a následne bol zakladateľom zrušený.

Pohľad na obilné sila spoločnosti v Sabinove.

23. 4. 1991

Predčasné ukončenie činnosti

Jeho činnosť bola dňa 23. 4. 1991 ukončená Ministerstvom pôdohospodárstva a výživy SR.

1958

Začiatky

Pohľad na vstup do areálu spoločnosti.

Spoločnosti

23. 4. 1992

Spoločnosť je založená zakladateľskou listinou

Akciová spoločnosť Poľnonákup ŠARIŠ a. s., Prešov bola založená zakladateľskou listinou Fondu národného majetku Slovenskej republiky dňa 23. 4. 1992

Pohľad na administratívnu budovu spoločnosti.

23. 4. 1991

Štátny podnik Poľnonákup ŠARIŠ š.p.

Právnym predchodcom akciovej spoločnosti bol štátny podnik Poľnonákup ŠARIŠ š.p., Prešov, ktorý bol založený Ministerstvom pôdohospodárstva a výživy Slovenskej republiky zakladacou listinou dňa 23. 4. 1991.

služby

Nákup a predaj rastlinných komodít 91%
Výroba a predaj kŕmnych zmesí 57%
Ošetrovanie, skladovanie a čistenie rastlinných komodít 84%
Prenájom voľných sklad. a kancelár. priestorov 70%
Nákladná doprava 35%

Začiatky existencie spoločnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a. s., sa datujú k roku 1958, kedy vznikol prvý predchodca súčasnej spoločnosti – Poľnohospodárske zásobovanie a nákup š.p., odštepný závod Prešov.

Hlavným zámerom spoločnosti je maximálne uspokojenie potrieb našich obchodných partnerov, so zameraním na kvalitu. Celá činnosť je podriadená danému cieľu so zameraním na:

  • zavedenie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 22000,
  • neustále zdokonaľovanie celého výrobného procesu,
  • zvyšovanie technickej vybavenosti spoločnosti,
  • zabezpečenie neustáleho zvyšovania vzdelanostnej úrovne zamestnancov,
  • zameranie sa na rozvoj a zlepšovanie spolupráce s našimi obchodnými partnermi.